Wat te doen bij herstructurering of ontslag?

afb5 herstructurering

Spilfunctie voor de VDAB
De sociale interventieadviseurs van de VDAB ondersteunen bedrijven die geconfronteerd worden met een collectief ontslag. Zij kennen feilloos hun weg doorheen de ingewikkelde procedures en geven het juiste advies aan de werkgever en de werknemer. Dat gebeurt met het grootste respect voor de afspraken binnen het sociaal overleg, dat aan het ontslag voorafgegaan is.
Als uw bedrijf personeelsleden moet ontslaan door herstructurering, collectief ontslag, een gerechtelijke reorganisatie, vereffening of faillissement, helpt de VDAB uw mensen weer aan het werk. Samen met de sociale partners, de sectorale opleidingsfondsen en outplacementbureaus vormen zij een tewerkstellingscel, die het sociaal plan uitvoert dat met de sociale partners in de onderneming is afgesproken.

Collectief ontslag
Moet u uw personeelsbestand inkrimpen? Vanaf een bepaald percentage is de wet op het collectief ontslag van toepassing en bent u gebonden aan regels. Bij een collectief ontslag bent u verplicht een eigen tewerkstellingscel op te richten of aan een permanente tewerkstellingscel deel te nemen.
De werkgever financiert de outplacementbegeleiding in deze cel. Ook indien u voor sommige werknemers gebruik wenst te maken van het stelsel ‘werkloosheid met bedrijfstoeslag’ ( SWT- voorheen vervroegd brugpensioen) is een tewerkstellingscel verplicht. De VDAB coördineert in Vlaanderen alle tewerkstellingscellen.

Het Sociaal Interventiefonds komt financieel tussen voor de outplacementbegeleiding, als u dit zelf niet kunt nakomen. Zo kunnen uw werknemers toch genieten van een optimale begeleiding.

Faling

Mocht het zover komen dat uw bedrijf de boeken neerlegt, dan neemt de VDAB contact op met de curator. Uw medewerkers kunnen dan terecht in een van de 15 permanente tewerkstellingscellen van de VDAB en zullen begeleiding naar een nieuwe job krijgen, met tussenkomst van het Sociaal Interventiefonds. Voor deze services kunt u terecht bij VDAB-Interventiedienst
Leopoldplein 39 bus 18
3500 Hasselt
011 264 811
Dominick.Mols@vdab.be
www.vdab.be/hraanbod/advies.shtml