Waar vind ik informatie over voordelige tewerkstellingsmaatregelen

afb3 twerkstellingsmaatregelen

Er zijn in België heel wat loonkostverlagende maatregelen die als doel hebben de tewerkstelling te bevorderen.
U kunt informatie inwinnen bij de consulent van uw werkwinkel of bij de VDAB-accountmanager.

U kunt ook informatie vinden op: www.vdab.be/werkgevers/tewerkstelling
Hier vindt u een overzicht van de voordelen en premies waarvoor uw onderneming in aanmerking komt.
De overheid voorziet vooral extra ondersteunende maatregelen voor werkzoekenden die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, de zogenaamde kansengroepen.
Dat zijn voornamelijk allochtonen, langdurig werklozen, laaggeschoolde werklozen, arbeidsgehandicapten en ouderen. Voorbeelden voor deze laatste twee kansengroepen vindt u hieronder.

Personen met een arbeidshandicap

Via VDAB kan u bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen aanvragen voor werknemers die erkend zijn als persoon met een arbeidshandicap. Het kan gaan om een loonpremie (Vlaamse Ondersteuningspremie, VOP) en het betalen van de meerkost voor de aanpassing van de werkplek aan de noden van de werknemer met een arbeidshandicap.

U kunt een aanvraag indienen via www.vdab.be/arbeidshandicap.

De print van uw aanvraag wordt door u ondertekend en per post verzonden naar:

VDAB-Dienst Arbeidshandicap
Thonissenlaan 47 3500 Hasselt
011/260 646
dah-limburg@vdab.be

50-plussers

Als u een bij de VDAB ingeschreven niet werkende 50-plusser een contract van onbepaalde duur aanbiedt kunt u van de VDAB een krijgen van minimum 10 813 € en max 36 043 € (afhankelijk van de leeftijd, de werkloosheidsduur en het referteloon van de betrokken werknemer).
Lees meer hierover op: www.vdab.be/premie50plus
U doet een premieaanvraag binnen de drie maanden na indiensttreding via www.vdab.be/mijnvdab.
Deze premie is cumuleerbaar met andere federale maatregelen zoals RSZ-vermindering en de Activa-tewerkstellingsmaatregel.