POM Limburg, de metamorfose. Dat was de veelbelovende titel van het event dat de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM Limburg dinsdagavond in Thor Central organiseerde om de toekomstplannen van de organisatie voor te stellen.

Onder leiding van transformatiemanager Noël Slangen (foto), tevens interimdirecteur, onderging de POM Limburg het afgelopen half jaar een heuse gedaanteverandering. Het sluitstuk hiervan was de aanstelling van Frank Zwerts als nieuwe algemeen directeur en een geplande verhuis naar de Corda Campus.

Gedeputeerde voor Economie Erik Gerits is een tevreden voorzitter: “Met het nieuwe profiel van POM Limburg tonen we de ambitie en gedrevenheid om van de POM een slagkrachtig orgaan te maken dat een sterke rol opneemt in het functioneren van het Limburgs economisch weefsel. Ik wil Noël bedanken voor het krachtdadige veranderingsproces en ik wil Frank alle succes toewensen om de ambities van de vernieuwde POM samen met het team waar te maken.”

POM Limburg wil zich duidelijk, na enkele moeilijke jaren, opnieuw op de kaart zetten. Sterker nog, met 24 nieuwe projecten en 8 platformen in diverse sectoren, is de organisatie ambitieuzer dan ooit. “Subsidiariteit en relevantie zijn voor mij twee belangrijke accenten”, aldus de nieuwe directeur Frank Zwerts. “POM Limburg zal zich hoofdzakelijk richten op initiatieven die anderen nog niet of onvoldoende oppikken, maar waar wij van geloven dat ze een wezenlijk verschil kunnen maken voor de economische ontwikkeling van Limburg.” Het talrijk opgekomen publiek van dit -overigens uitstekend georganiseerde- event, was onder de indruk van de ambitie die Zwerts vooropstelt. Ondernemers en socio-economische partners kijken uit naar de voortrekkersrol die POM Limburg wil opnemen om een boost te geven aan de regionale bedrijvigheid.