Uit een bevraging bij meer dan 500 Limburgse bedrijven en organisaties blijkt dat de gemiddelde verzuimkost per werknemer per jaar wordt geschat op maar liefst 1.100 euro. Dat stellen de controlegeneeskundige dienst Medilim en werkgeversorganisatie VKW Limburg vast na de enquête. Bijna één op twee bedrijven heeft een uitgewerkt verzuimbeleid en dit aantal blijkt verder te stijgen. 1 op 3 bedrijven geeft aan een verband te zien tussen leeftijd en verzuim. Kort verzuim blijkt veeleer een probleem te zijn bij jongeren. Lang verzuim doet zich dan weer vooral voor bij ouderen, maar is ook vaak werkgebonden. De crisis blijkt weinig of geen impact te hebben op de verzuimcijfers. Wel is er een verband tussen het moeilijk ingevuld krijgen van openstaande vacatures en het verzuim. Positieve evolutie is zeker dat 1 op 2 bedrijven hun werknemers actief stimuleert te werken aan de gezondheid.