In tegenstelling tot de verhalen in The Sky is the Limit, zijn er jammer genoeg ook heel veel zelfstandigen die het moeilijk hebben om rond te komen. Een fameuze tegenslag, structurele dip of een faillissement kunnen veel menselijk leed veroorzaken.

Tot die vaststelling is ook Rimo Limburg gekomen. De vzw die instaat voor samenlevingsopbouw, heeft in opdracht van de Stad Beringen een onderzoek uitgevoerd naar verdoken armoede. Met betrekking tot de doelgroep van zelfstandige ondernemers, trekt Rimo Limburg 2 conclusies:

1) Bij gebrek aan goede begeleiding blijven veel zelfstandigen doorgaan op een verkeerd ingeslagen weg. Dit maakt de problemen alleen maar erger.

2) De drempel naar het OCMW is voor veel zelfstandigen nog te hoog. Ze kunnen bij problemen niet terugvallen op een uitgebreide sociale zekerheid, maar geven niet graag publiekelijk toe dat ze in armoede leven.

In Beringen worden de conclusies alvast serieus genomen. Het OCMW gaat maatregelen nemen om deze doelgroep beter te bereiken. Er werd bijvoorbeeld meteen een samenwerking aangegaan met Dyzo, een organisatie die zich specifiek bezighoudt met de begeleiding van zelfstandigen in moeilijkheden. Dyzo helpt (kosteloos) onder meer bij de doorstart na een faling of bij de reddingsoperatie vooraleer het schip is gezonken.