Net zoals de middenstanders van het Welshe stadje Crickhowell, die beslist hebben om dezelfde technieken van belastingontwijking te gaan toepassen als Google, Amazon en Starbucks, gaat de werkgroep Fiscaal Correct een gelijkaardig initiatief in België ontwikkelen. De fiscale experts hebben daarvoor een aanvraag opgesteld die Belgische zelfstandigen en kmo’s kunnen ondertekenen, om een deel van hun winst te mogen versluizen naar landen met een gunstig fiscaal regime.

Eddy Claesen 2Fiscaal Correct is een werkgroep van fiscale experten uit diverse Belgische universiteiten. Eén van de intiatiefnemers is Eddy Claesen van het gelijknamige accountantskantoor in Genk. De experts ijveren voor een correcte fiscaliteit voor zelfstandigen, kmo’s én multinationals. Daarbij adviseren ze beleidsmakers met creatieve voorstellen. Naar aanleiding van een gelijkaardige actie in Wales, roepen ze nu alle Belgische zelfstandigen en kmo’s op om aan te sluiten bij een fiscaal voorakkoord met de fiscus (ruling), die -net zoals multinationals dat mogen- toelaat dat winsten naar belastingparadijzen mogen doorgesluisd worden.

“Het is een open deur intrappen om te zeggen dat de belastingdruk bij multinationals dankzij allerlei fiscale ontwijkingsmechanismen een pak lager ligt dan de belastingdruk bij de zelfstandigen en kmo’s,” zegt Eddy Claesen namens Fiscaal Correct. “Dat levert niet alleen een pak frustratie op, dat zorgt ook voor een economische scheeftrekking en oneerlijke concurrentie.”

De werkgroep Fiscaal Correct verzet zich niet tegen de fiscale gunstregimes die België en andere landen ten voordele van multinationals hebben geïnstalleerd. “We ijveren daarentegen wel voor een meer evenwichtige verdeling van de belastingdruk en voor meer fiscale ondersteuning van de zelfstandigen en kmo’s,” aldus nog Claesen. “Tevens wil de werkgroep met dit initiatief aantonen dat indien elke belastingplichtige de minst belaste weg gaat opzoeken, er eigenlijk niets meer te belasten valt in België en de welvaartstaat in gevaar komt.”

Op de website www.fiscaalcorrect.be kunnen zelfstandigen en kmo’s de voorafgaandelijke rulingaanvraag onderschrijven.