Door de barre weersomstandigheden die de komende dagen zijn voorspeld, is het mogelijk dat werknemers laattijdig of zelfs niet op het werk aankomen. Bent u in dat geval loon verschuldigd voor de ‘verloren’ arbeidsuren?

Gert Mertens, jurist en kantoordirecteur van Acerta Hasselt, geeft het antwoord: “Deze vraag valt onder de regeling van het gewaarborgd dagloon”, zegt hij. “De werknemer kan in bepaalde gevallen aanspraak maken op het loon dat hij zou verdiend hebben wanneer hij zijn normale dagtaak had kunnen verrichten. Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet het gaan om een onvrijwillige vertraging of afwezigheid: de werknemer moet dus zoals altijd vertrekken naar het werk (niet vertrekken is geen loon), maar daar niet of met vertraging aankomen door een oorzaak die zich onderweg voordoet én die onafhankelijk is van de wil van de werknemer.”

En zelfs dan zijn er een aantal voorwaarden: “De werknemer moet arbeidsgeschikt zijn op het ogenblik dat hij naar het werk vertrekt”, aldus nog Mertens. “Hij moet op de normale wijze naar het werk gegaan zijn. Hij moet ook de nodige voorzorgen genomen hebben om de vertraging of de afwezigheid te voorkomen, bijvoorbeeld door vroeger naar het werk te vertrekken als er moeilijkheden zijn voorspeld.” (zie grappig filmpje onderaan…)

“Samengevat gaat het dus om een feitenkwestie: wanneer de werknemer maatregelen heeft genomen om tijdig op het werk te geraken, maar onderweg gestrand is of ernstige vertraging heeft opgelopen, dan heeft hij recht op gewaarborgd dagloon voor de verloren uren.”

Acerta merkt nog op dat het altijd mogelijk is om in onderling akkoord afspraken te maken, bijvoorbeeld door verlof of overuren in te plannen of thuiswerk toe te laten.