De Wetgeving Overheidsopdrachten (WOO) is aangepast en trad op 30 juni in werking. Zowel de opdrachtgevers (de overheid, maar ook instellingen als ziekenhuizen, scholen en vzw’s) als de uitvoerders (aannemers, onderaannemers, leveranciers) blijken moeite te hebben met de nieuwe regels en voorwaarden die van kracht zijn. Volgens advocaat Johan Vanmuysen (Villa Juris) is er dringend nood aan verheldering om te vermijden dat procedures helemaal in het honderd lopen.

“We zien hier elke week dat het niet eenvoudig is om de nieuwe bepalingen minutieus op te volgen”, zeggen Johan Vanmuysen en Bert Kelchtermans. “Als het misloopt dreigt een opdracht niet toegewezen te worden of volgen achteraf mogelijk beroepsprocedures. Dat willen opdrachtgevers absoluut vermijden, en daarom vragen ze nu hulp om een bestek op te stellen. Maar ook ondernemers en leveranciers zitten met de handen in het haar omdat ze geen fouten willen maken bij het indienen van de offerte.”

Het probleem ligt bij een aantal nieuwe eisen en voorwaarden die de wetgever heeft opgelegd om werken, diensten of leveringen aan te besteden. Johan Vanmuysen: “Zo zijn de financiële drempels voor bepaalde procedures aangepast, is er meer marge voor onderhandelingen, wordt er ingezet op elektronische communicatiemiddelen, wordt de opdeling van een opdracht in percelen gestimuleerd, zijn de regels voor onderaannemers strikter dan voorheen, mag de inschrijver creatief meedenken rond een opdracht, enzovoort.”

Om het hele verhaal uit de doeken te doen organiseert Villa Juris samen met PXL Hogeschool 2 ontbijtsessies (8/11 en 22/11). Wie wil deelnemen kan hier inschrijven aan 25 euro (incl. ontbijtbuffet).