winkel te huurIn plaats van 9 jaar vast te zitten aan een handelshuurcontract, wil CD&V huurder en verhuurder de kans geven om een andere termijn overeen te komen. Vlaams parlementslid An Christiaens uit Tongeren vindt die flexibiliteit nodig, bijvoorbeeld om pop-upformules op te zetten. “Negen jaar moet de norm blijven, maar afwijkingen moeten in overleg kunnen vastgelegd worden,” vindt ze. Daarnaast heeft Christiaens nog een aantal andere voorstellen klaar om de handelshuurwet van 1951 te moderniseren.

“In onze nota, die een aanzet moet zijn voor de modernisering van de wet, staat ook het voorstel om na het verstrijken van de termijn, automatisch door te gaan met een volgende huurperiode,” aldus An Christiaens. “Nu loopt het contract vanzelf ten einde als de verlenging niet formalistisch werd aangevraagd. Dit zorgt vaak voor problemen, meestal ongewild. We pleiten ook voor de mogelijkheid tot stopzetting in onderling overleg.”

an christiaens 2Christiaens wil ook een lijst laten opmaken met werkzaamheden voor verbouwingen en onderhoudswerken die door de huurder, dan wel door de eigenaar moeten betaald worden. “Ook hier zie je heel vaak discussies, en dat moeten vermijden.”

Christiaens gaat haar voorstellen nu aftoetsen bij de andere partijen in het Vlaams Parlement en zo stappen zetten naar een vernieuwde huurwetgeving.