Zelfstandige ondernemers klagen wel eens over een gebrek aan besef over het bedrag dat zij daadwerkelijk moeten betalen om hun werknemers een netto loon te kunnen uitbetalen. Daarom gaat het sociaal secrectariaat Sofim (Hasselt) voor de klanten die dat willen, de volledige kostprijs van het loon op de loonfiche afdrukken.

loonfiche belastingen“Een aantal van onze klanten hebben dit voorstel bij ons gelanceerd, omdat zij merken dat hun werknemers niet beseffen hoeveel geld er in het laatje moet komen om de lonen uit te betalen,” zegt Olivier Dubois van Sofim. “Er wordt onvoldoende stilgestaan bij het feit dat de baas een veelvoud moet opbrengen van wat de werknemer op zijn rekening ziet verschijnen. Dat gaat natuurlijk veel verder dan het verschil tussen het bruto en nettoloon. Door de hele berekening op de loonbrief te vermelden, hopen onze klanten dat het bewustzijn zal stijgen over de enorme impact die bijvoorbeeld een kleine netto loonsverhoging heeft voor het bedrijf. Uiteindelijk willen ze ook dat het respect voor de ondernemers uiteindelijk hierdoor zal stijgen, aangezien de zelfstandigen nog al te vaak onterecht als grootverdieners of zelfs zakkenvullers worden bestempeld.”

Op enkele dagen na de oproep van Sofim, hebben al honderden klanten ingestemd met het afdrukken van de integrale loonberekening. “Dat bewijst dat de problematiek wel degelijk leeft, en dit een mogelijkheid is om de betrokkenheid van de werknemers te verhogen,” besluit Olivier Dubois.