Vergeleken met 2015 daalde het aantal werklozen in onze provincie met 7,6 procent. Dat is een stuk beter dan het Vlaamse gemiddelde, dat op een afname van 5,9 procent strandt. Het is Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (NVA) die de statistieken bekend mocht maken.

Positief was de forse daling in de leeftijdscategorieën boven 50 jaar. Wat beter kan: de werkloosheid onder allochtonen blijft ongeveer op hetzelfde peil als vorig jaar. Meer inspanningen om die doelgroep aan een job te helpen, zijn aangewezen, aldus de minister. Hij zegt daarover dat werkgevers moeten afstappen van hun focus op het cv en de diploma’s van sollicitanten, en meer moeten kijken naar de talenten en competenties van (allochtone) werkzoekenden.