Om vraag en aanbod op de Limburgse arbeidsmarkt nog beter op elkaar af te stemmen hebben de werkgeversorganisatie VKW Limburg en de VDAB-Limburg een samenwerkingsakkoord ondertekend. “Hoofddoelstelling is het informeren van onze leden-bedrijven over de al bestaande, maar dikwijls nog te onbekende, dienstverlening van de VDAB richting werkgevers,” zegt Luc Cardinaels, voorzitter van VKW Limburg. “Dit zowel op het vlak van arbeidsbemiddeling als opleidingen. We zullen de Limburgse werkgevers ook beter informeren over de diverse tewerkstellingsmaatregelen waar zij een beroep op kunnen doen bij de aanwerving van hun medewerkers.”

VKW VDAB“Concreet worden er acties voorzien op gebied van communicatie en informatiedoorstroming, onderlinge informatie-uitwisseling en overleg,” vullen Hilde Baerten en Marc Cloostermans van VDAB-Limburg aan. “Het moet een samenwerking worden die de versterking van de welvaart in de regio beoogt.”

Enkele concrete acties die al op de agenda staan, zijn toelichtingen van de VDAB in de industrieclubs die VKW Limburg begeleidt, en een infosessie van de werkgevers aan de teamleiders van de VDAB over hun actuele, hr-gerelateerde praktijkervaringen.