“Het aantal werknemers dat vrijdag naar Brussel trok blijkt beperkt. Het lijkt er op dat de werkende Vlaming beseft dat betogen weinig uithaalt en dat we enkel door de crisis raken door samen onze verantwoordelijkheid te nemen.” Dat is de conclusie die Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka Limburg trekt na de vakbondsmars. Leten staaft zijn bevindingen met een onderzoek dat op de stakingsdag bij ondernemers werd uitgevoerd. “41% van de bevraagde bedrijven ondervond geen hinder van de staking. Bij nog eens 41% bedroeg het aantal afwezigen omwille van de betoging maximaal 10% van het personeelsaantal.”

Het VKW komt tot dezelfde vaststelling. “De betoging van de vakbonden zorgde, op een beperkt aantal uitzonderingen na, gelukkig voor niet al te veel impact in de Limburgse bedrijven zodat ook het productieverlies beperkt bleef,” aldus Gert Schreurs. “Uit een korte rondvraag bij onze leden bleek dat er niet veel meer dan de plaatselijke délégues en (ex-) kandidaten naar Brussel zijn getrokken. Het is duidelijk dat de betoging ook bij de meeste werknemers in de Limburgse bedrijven op weinig bijval kan rekenen. Zij beseffen ook dat het niet door staken is dat we uit de problemen gaan geraken. Wel door met z’n allen nog sterker de mouwen op te stropen.”