VKW Limburg reageert zeer teleurgesteld op het andermaal uitblijven van een akkoord tussen de verschillende overheden over een concurrentiepact. “Onze verwachtingen waren niet al te hoog gespannen, maar nu blijkt dat we opnieuw kostbare tijd verliezen,” vindt gedelegeerd bestuurder Jos Stalmans. “Dit terwijl onze bedrijven die in loonkostenconcurrentie staan met onze buurlanden, naar adem happen en nieuwe bedrijven onze regio links laten liggen omdat we er onmogelijk in slagen het duidelijke en zware loonkostenverschil met andere troeven te compenseren.”

Jos StalmansAlles lijkt zich te concentreren op het al dan niet verlagen van de BTW op elektriciteit, terwijl daar slechts onrechtstreeks een voordeel voor de bedrijven mee gemoeid is, vindt VKW Limburg. “Duurzamer en vooral veel fundamenteler is dat in de eerste plaats de eigenlijke oorzaak van de loonkostenproblematiek wordt aangepakt. Dat is enerzijds de concurrentiewet van 1996 die niet werkt en/of naar behoren wordt toegepast en anderzijds de immer voortrazende automatische indexering die geen rekening houdt met conjunctuur, productiviteit of de specifieke situatie van bedrijf of sector.”

“Er moet sneller en doortastend ingegrepen worden, we kunnen niet wachten tot 2018. De keuze is duidelijk: ofwel werken we de loonkostenkloof snel en efficiënt weg ofwel… de bedrijven,” besluit Stalmans.