Unizo-Limburg is tevreden met de uitslag van de verkiezingen in Vlaanderen. “Er is duidelijk centrum-rechts gestemd. De Vlaamse kiezer vraagt dus een doortastende aanpak en oplossingen voor de uitdagingen waar we voor staan: de economie weer doen groeien en de gevolgen van de vergrijzing opvangen,” stelt directeur Bart Lodewyckx (rechts op de foto). “De verkiezingsuitslag toont duidelijk aan dat de Vlamingen begrepen hebben dat je de taart (de welvaart) eerst moet bakken alvorens ze te verdelen. Er moeten nu zo snel mogelijk regeringen worden gevormd.”

brood unizoEn ook VKW Limburg wil snel een sterk regeerakkoord met de juiste prioriteiten. “Tijd om de beloftes om te zetten in concrete daden en zo snel mogelijk in actie te schieten,” luidt de boodschap van Kunstlaan 16. “Om de broodnodige competitiviteitsschok te realiseren, het overheidsbeslag terug te dringen en de noodzakelijke brede en diepgaande hervormingen zonder omwegen uit te voeren. Niet de samenstelling van de regeringen, maar zo snel mogelijk komen tot sterke inhoudelijke regeerakkoorden is nu het voornaamste. Dit voor zover ze echt werk gaan maken van groeiversterking en het stimuleren van ondernemerschap.”

VKW Limburg feliciteerde maandag persoonlijk al de Limburgers die werden verkozen en in de komende 5 jaar onze provincie zullen vertegenwoordigen.