Tom Dirix.

Tom Dirix.

Bij AXA zullen 650 banen verdwijnen tegen 2018.  De afbouw van het personeelsbestand is een gevolg van een verandering van de strategische koers van AXA België. Tom Dirix, juridisch expert van Acerta geeft meer uitleg over het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, dat mogelijk bij AXA zal worden toegepast.

AXA heeft via een specifieke procedure gevraagd om erkend te worden als onderneming in herstructurering.  Bij een positief advies kan AXA maximaal 2 jaar als dusdanig erkend worden.  Deze erkenning moet worden aangevraagd bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.

Een van de meest gehanteerde maatregelen bij een herstructurering is het gebruik van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT ) om het personeelsbestand af te bouwen.

Een werknemer die wordt ontslagen met het oog op SWT moet voldoen aan bepaalde leeftijds- en loopbaanvereisten. Indien de betrokken werknemer voldoet aan deze voorwaarden krijgt hij/zij, naast de werkloosheidsvergoeding, een aanvullende vergoeding (de bedrijfstoeslag).

Is er een erkenning als bedrijf in herstructurering dan gelden de volgende voorwaarden :

  • Leeftijdsvereiste vanaf  55 jaar (leeftijdsvereiste stijgt vanaf 2017)
  • Loopbaanvereiste van 20 jaar algemeen of 10 jaar in de sector in de laatste 15 jaar van de loopbaan.

De verlaagde leeftijds- en loopbaanvereisten moeten net als de afspraken inzake de bedrijfstoeslag worden opgenomen in een ondernemings-CAO.

Outplacement

In geval van herstructurering moet er een tewerkstellingscel worden opgericht voor de betrokken werknemers.  De werknemers zijn gedurende de periode van de inschrijving in de tewerkstellingscel verplicht om ieder aanbod inzake outplacement te aanvaarden en er aan mee te werken.

Bij collectief ontslag gelden er bijzondere voorwaarden inzake outplacement.

Zo is voor  +45-jarigen voorzien in 6 maanden outplacementbegeleiding terwijl er voor –45-jarigen is voorzien in 3 maanden outplacementbegeleiding.

De regels inzake outplacement (afdeling 6) en SWT (afdeling 57) kan u nalezen in de sociale gids op Trefzeker.  Meer info over de diverse mogelijkheden inzake outplacementbegeleiding vindt u hier.