Chemieconcern Vynova kondigt extra investeringen van tientallen miljoenen aan in de fabriek van Tessenderlo (het vroegere Tessenderlo Chemie). Voor de scheikundigen onder ons: het gaat om de uitbreiding van de capaciteit voor kaliumhydroxide (Q2 van 2018) en voor natriumhydroxide (tegen 2019).

Vynova maakt deel uit van International Chemical Investors Group, en telt vijf productievestigingen in Europa. Tessenderlo, meer bepaald de voormalige fabriek van Tessenderlo Chemie en Ineos, is daar één van. Er werken meer dan 1.200 mensen (waarvan de helft in Limburg) die een jaaromzet realiseren van meer dan 850 miljoen euro.

Het investeringsplan in de Limburgse vestiging schiet goed op. De bouw van de nieuwe eenheid voor membraanelektrolyse van kaliumhydroxide (KOH) zit volledig op schema en zal ten laatste medio volgend jaar operationeel zijn. ““Dankzij onze nieuwe installatie van wereldformaat kunnen we een betrouwbare partner van onze klanten blijven en onze aanvoer van kaliumhydroxide op lange termijn garanderen”, aldus de president van Vynova, Stefan Sommer.

Maar er is meer: Vynova plant ook een aanzienlijke uitbreiding van de capaciteit voor natriumhydroxide (NaOH) op de site van Tessenderlo. Deze uitbreiding zal ook bijkomende capaciteit creëren voor chloor (Cl2), die zal gebruikt worden voor de productie van ethyleendichloride (EDC). De voltooiing van dit project wordt begin 2019 verwacht.

Beide projecten samen vergen een investering van ‘meerdere tientallen’ miljoenen euro.