Voka Limburg: “Niet dribbelen, maar scoren!”

Twee jaar na de verkiezingen heeft Voka Limburg een rapport opgemaakt van de 10 prioriteiten die destijds aan de diverse regeringen werden meegegeven om te realiseren. “Er zijn een aantal dossiers in beweging gezet, maar tot concrete realisaties is het niet of nauwelijks gekomen,” zegt voorzitter Francis Wanten.

francis wantenVoka Limburg maakt er een gewoonte van om de verkiezingsbeloften van de politieke partijen op te volgen. Tegelijk worden een aantal eigen prioriteiten naar voor geschoven die essentieel zijn om het economisch klimaat te bevorderen. De realisatie ervan wordt tussentijds beoordeeld en verwerkt tot de Applausmeter, een indicator van de ondernemersvriendelijke inspanningen van de Vlaamse en federale regering.

“Met slechts één prioriteit van de tien die we konden afvinken, met name de realisatie van de ‘ontwrichte zones’ in Limburg, is het resultaat van deze beleidsploegen bijzonder mager,” vindt Francis Wanten. “In heel wat andere dossiers zijn er voorzichtige stappen in de goede richting gezet, maar ontbreken de concrete acties. Ik denk aan de ontwikkeling van de Ford-terreinen, het verhogen van de bruggen over het Albertkanaal, het verkleinen van de loonkloof met het buitenland of de opwaardering van technische en beroepsopleidingen.”

Daarnaast wijst Voka Limburg op een aantal pijnpunten waar helemaal geen vooruitgang is geboekt. “Het gaat dan om een aantal mobiliteitsdossiers, zoals de Noordzuidverbinding, het Spartacusplan of de Lijn 18. We denken ook aan het voornemen om de overheid af te slanken en een aantal beleidsniveaus te schrappen. We zijn bovendien zwaar ontgoocheld in de aanpak van de armoedebestrijding, waardoor heel veel mensen kansloos blijven op de arbeidsmarkt.”

De eindbalans na 2 jaar nieuw beleid, oogt voor Voka Limburg dan ook erg mager. “De tijd van studie, onderzoek en planning is voorbij. Het wordt tijd dat de politiek moedige beslissingen neemt en tot implementatie overgaat. Om het in voetbaltermen te zeggen: de tijd van dribbelen is voorbij. Er moet nu gescoord worden!”