Voka Limburg pleit voor maatregelen nadat deze week het verkeer op de Grote Ring in Hasselt voor de zoveelste keer in de soep draaide.

“De Grote Ring rond Hasselt begint stilaan op die van Brussel te lijken”, vindt Johann Leten van Voka. “Elke ochtend ergeren heel wat automobilisten zich dood aan de steeds groter wordende files, zowel op de ring zelf als op de belangrijkste toegangswegen. Geen lachertje, zeker niet omdat de communicatie gebrekkig verloopt en de meeste mensen zich dus onverwacht vastrijden. Het minste wat we van de bevoegde instanties verwachten is dat ze wegwerkzaamheden beter en tijdig communiceert. Dat is niet meer dan respectvol voor iedereen die in de ochtendrush tijdig op zijn werk of in de school moet geraken.”

En Leten raast overstoord verder: “Bovendien dringt een grondigere aanpak van de hele verkeerssituatie op en rond de Grote Ring zich op. Limburg is nu nog relatief filevrij. Dit is een concurrentieel voordeel ten opzicht van andere provincies. Als we dat zo willen houden moeten we nu besturen, lees vooruitzien. Intelligente verkeerslichten staan er nog steeds niet (overal) en misschien moet er over gedacht worden rijstroken bij te voegen of te herbekijken.”