“Schaf het brugpensioen af”. Met die ronkende krantenkop pakte Voka-Kamer van Koophandel uit naar aanleiding van de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie donderdag. De socialistische vakbond ABVV, die ermee heeft gedreigd om het feest van de ondernemers te zullen boycotten, reageert bijzonder gepikeerd op de boodschap van Paul Kumpen en Johann Leten. “Hiermee laat Voka Limburg nog maar eens zien waar rechts Vlaanderen voor staat,” sneert provinciaal voorzitter Bart Henckaerts (foto).

“Als de dames en heren van Voka straks het glas heffen, dat ze dan beseffen dat de dure deelnameprijs die door hun bedrijf wordt betaald, verdiend werd met de arbeid van hun werknemers.”

“Het brugpensioen is er niet om mensen minder lang te laten werken, maar wel om een uitweg te bieden aan wie door zijn werkgever ontslagen wordt. Of voor wie niet meer mee kan met de steeds snellere wedloop. En als we dan toch allemaal langer moeten werken, zullen we dan werkgevers verbieden om oudere werknemers te ontslaan bij herstructureringen?,” vraagt Henckaerts zich af. “Of zullen we quota opleggen voor het aanwerven van oudere werknemers?”