uitbreiding Essers GenkHet logisitieke bedrijf H.Essers kan dan toch zijn vestiging in Genk uitbreiden. De Vlaamse regering heeft vrijdag beslist dat het stuk naaldbos tussen de E314 en de oprit van de autoweg mag gekapt worden. H.Essers moet wel, zoals voorzien, elders een nieuw bos aanleggen. Er zal op kosten van het bedrijf 13,2 hectare eiken- en berkenbos worden aangeplant in Genk en 1 hectare grasland in Zonhoven. Bovendien wordt een natuurgebied in Genk uitgebreid met 7,5 hectare en wordt in Zonhoven een bivakplaats afgebroken om er de natuurwaarde te herstellen. Cabaretier Wouter Deprez en enkele groene jongens die hier een symbooldossier van hadden gemaakt, bijten dus in stof met hun protest.

Met de beslissing van de Vlaamse regering staat het licht op ‘groen’ voor de bouw van 70.000 vierkante meter extra magazijnen en een bijkomende tewerkstelling van 400 mensen. Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege: “De creatie van 400 jobs is broodnodig in een stad met 3.600 werklozen.” De Genkse burgemeester Wim Dries is tevreden dat er nu duidelijkheid is over het dossier. Het stadsbestuur wil een monitoringcommissie oprichten om op te volgen of de uitvoering volgens alle afspraken verloopt. Essers zegt daar de volledige medewerking aan te verlenen.

De logistieke mastodont zal voor de plannen wel nog een bouw- en milieuvergunning moeten bekomen, een proces dat gezien de voorgeschiedenis opnieuw een werk van lange adem belooft te worden. De Raad van State mag zich aan overuren verwachten…

Ondernemersorganisaties VKW Limburg en Voka Limburg reageren opgetogen over de beslissing en zeggen “dat het gezond verstand gezegevierd heeft.” En Essers zelf? “We zijn tevreden met deze beslissing. We wisten dat het een goed dossier was, maar we geven toe dat er de voorbije maanden niet transparant genoeg gecommuniceerd werd en daar hebben wij uit geleerd,” aldus CEO Gert Bervoets. Het bedrijf gaat de buurtbewoners en alle belanghebbenden uitgebreid informeren. “Wij willen de kritische vragen niet uit de weg gaan. Wij verwachten geen applaus voor de uitbreiding, maar wij willen wel aantonen dat we onze verantwoordelijkheid nemen voor de realisatie van alle milderende maatregelen,” aldus nog Bervoets.