Buitenlandse webwinkels gaan vandaag lopen met 53,7 procent of 7,8 miljard euro van al onze internetaankopen. “Dat kost ons 14.000 jobs, tegen 2019 zelfs 20.000 als er niet snel veranderingen komen”, zei Grete Remen (N-VA en bedrijfsleider van Damhert in Heusden-Zolder) eerder deze week in het Vlaams Parlement. Ze wil dat er dringend beleidsinitiatieven worden genomen om onze retailers te ondersteunen bij de digitale omslag die ze moeten maken.

“Omdat we er economisch en wetgevend niet voor klaar waren, hebben we bij de start van het webwinkelen de kaas van ons brood laten eten door buitenlandse concurrenten”, aldus Grete Remen. “Deze evolutie wordt stilaan alarmerend voor de detailhandel en voor onze economie en tewerkstelling in het algemeen. De toegevoegde waarde slinkt zienderogen. Straks zijn er geen centen meer om onze maatschappelijke noden te financieren. De buitenlandse bedrijven zullen dit niet in onze plaats doen. Die les hebben we nu al vaak genoeg gekregen.”

Remen heeft zelf heel wat maatregelen in gedachten om het tij te keren. “De achterpoortjes sluiten tegen namaakproducten en misbruik van de Recupel-wetgeving. Campagnes om het aantal handelaars in de e-commerce op te drijven. Het stimuleren van de ‘vindbaarheid’ op internet en het uitbouwen van een groot Vlaams distributiecentrum voor e-commerce, waarbij de kosten voor logistiek, marketing, communicatie en ICT kunnen gedrukt worden. En dan meer algemeen: verlaging van de vennootschapsbelasting en flexibilisering van de arbeidsmarkt.”

En ze besluit: “De Vlamingen en hun bedrijven moeten ook zelf én op een intelligente manier de band met de reële economie herstellen en zich intens met de sociale verworvenheden van de regio bezighouden.”