Bas van de Kreeke, voorzitter van VKW Limburg, stuurde naar aanleiding van de jaarlijkse Limburg Happening, een nieuwjaarsboodschap naar zijn leden en andere Limburgse ondernemers. Daarin roept hij vooral op tot positivisme. De integrale tekst vindt u hieronder:

wijze Bas van de Kreeke“Ondanks een lichte hapering van onze eigen POL-vertrouwensindicator en toenemende onzekerheden
rond de wereldeconomie, starten de Limburgse bedrijven het nieuwe jaar met een positieve blik. De
Limburgse economie bewees vorig jaar opnieuw haar veerkracht. Ondanks de sluiting van Ford werd de werkloosheid zelfs teruggedrongen. En de helft van onze bedrijven is er van overtuigd dat 2016 nóg beter wordt!”

“Ons recent onderzoek wijst uit dat alleen al onze 50 grootste bedrijven in 2015 zorgden voor 708
bijkomende jobs in Limburg. In 2016 verwachten zij er nog eens 1042 extra arbeidsplaatsen bovenop
te doen. Jobs creëren is géén maatschappelijke opdracht voor bedrijven, maar een gevolg van
ondernemerschap dat alle kansen krijgt. Ze doen het toch maar. Net als onze duizenden andere
werkgevers in de provincie. De Limburgse bedrijven mogen méér dan 100% trots zijn op hun werk
en hun medewerkers! Wie het zwart inkijkt, ziet een productiviteitsgroei die al jaren afkalft. Een positievere bril toont echter welk gigantisch potentieel de steeds sneller veranderende wereld en de nieuwe technologische ontwikkelingen bieden voor groei. Kansen dus voor ondernemerschap dat verandering omarmt en volop inzet op vernieuwing. Met de nog steeds sterke rugwind van lage euro, rente en grondstofprijzen moeten we die kansen weten te verzilveren. Uitgaand van de eigen kracht én met nog meer internationale ambities.”

Rechtspersoonlijkheid
“Het ondernemingsklimaat is nog verre van ideaal. Maar ondernemen wordt stilaan weer hip. Jongeren die niet langer van een wereldreis dromen, maar een start-up beginnen: we horen het graag. Die trend moeten we doen dóórbreken in 2016. Met een modernere overheid die nieuwe ideeën en disruptie met open armen ontvangt. Iedereen moet verandering en vernieuwing omhelzen. Ook de vakbonden, waarvoor we blijven pleiten voor rechtspersoonlijkheid. Waar VKW Limburg niet in wil meegaan is de trend om tegenstellingen tussen KMO’s en multinationals op te kloppen. Of zelfs tegen elkaar uit te spelen. Onze kleine en familiale bedrijven vormen het hart van onze economie. Maar investeringen van multinationals zijn even essentieel en vormen een hefboom voor vele andere ondernemingen in de regio. Groot en klein hebben elkaar nodig. Beiden snakken naar meer rechtszekerheid en de gemene belangen zijn vele malen groter dan de verschillen.”

Infrastructuur: nu!
“Alle ondernemers – klein en groot – verdienen respect en onze volle steun. De inspanningen van de federale regering om de loonkostenkloof in te dijken juichen we toe. Maar aan het einde van deze legislatuur zal één uur werk onze werkgevers nog altijd 10% meer kosten dan hun buren-concurrenten. De hervormingen mogen nu dus niet stilvallen. Bovendien dienen ook die andere obstakels waarop nog nauwelijks vooruitgang werd geboekt aangepakt: een flexibelere arbeidsmarkt en een drastische administratieve en fiscale vereenvoudiging. En niet in het minst: investeren in tastbare infrastructuur om eindelijk die mobiliteit weer vlot te krijgen. Want net die belemmert meer en meer onze productiviteit. Ook in Limburg doen de structurele files hun intrede. Wie denkt dat we een nieuw filerecord in 2016 gaan vermijden met enkel investeringen in
openbaar vervoer, heeft het mis. Vooruit met de Noord-Zuid dus, en ook op de verbreding van de
Limburgse autosnelwegen blijven we hameren.”

“Zelf zal VKW Limburg u ook in 2016 blijven verrassen met vernieuwende projecten en activiteiten. Om uw ondernemerschap, internationalisering en groei – persoonlijk, bedrijfsmatig en als regio – voluit te stimuleren.”