VKW Limburg is tevreden met de plannen van Afdeling Wegen en Verkeer om de E313 tussen Ranst en Antwerpen te verbreden van 3 naar 5 rijstroken. “Meteen ook een formele erkenning dat er een structureel capaciteitsprobleem is op de E313 en dat dit niet kan worden opgelost door enkel in te zetten op alternatieve transportmodi,” aldus VKW Limburg. “Wij dringen dan ook aan op een spoedige uitvoering en vragen nogmaals -zoals we al lang bepleiten- om de hele E313 aan te pakken en te verbreden met 3 rijstroken tot minstens in Lummen.”

Jos StalmansGedelegeerd bestuurder Jos Stalmans: “De E313 en ook de E314 zijn de slagaders van de Limburgse economie, maar deze zitten dagelijks verstopt. Limburg wordt zo steeds meer afgesneden van de rest van Vlaanderen. Wanneer we die bottlenecks, samen met de realisatie van de Noord-Zuidverbinding, wegwerken, kan Limburg eindelijk echt zijn troeven uitspelen. En wordt onze potentiële economische ontwikkeling niet langer bemoeilijkt door infrastructurele belemmeringen.”