Villa Juris Advocaten, het Hasseltse bureau van onder meer Johan Vanmuysen en Geert Lambrechts, heeft de aanbesteding gewonnen om een prestigieuze publicatie uit te werken. Samen met ingenieursbureau Sweco (ook Hasselt) zal een leidraad worden opgesteld rond publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS) in de bouwsector. Deze richtlijnen zullen in heel Vlaanderen verheldering scheppen.

Er zijn recent heel wat nieuwe ontwikkelingen gebeurd die rechtstreeks of onrechtstreeks een impact hebben op een PPS-benadering: de omgevingsvergunning, de omzendbrief PPS en het ruimtelijk kader, value capturing, duurzaamheid, financierings- en subsidiemogelijkheden, enzovoort. Het is daarom dat het Vlaams Kenniscentrum PPS een actuele publicatie heeft bevolen waarin al deze parameters geactualiseerd zijn en suggesties worden gedaan om PPS-formules te optimaliseren.

Na een openbare aanbesteding kwam het dossier van Villa Juris en Sweco als beste uit de bus. Zij mogen nu aan de slag om het werkstuk op poten te zetten en Vlaanderen te inspireren. “Een nieuwe uitdaging en een opportuniteit om onze ervaring en deskundigheid binnen dit vakgebied verder te perfectioneren”, zo reageert Johan Vanmuysen kort, maar gelukkig, op de toewijzing van het order.