Voka Limburg heeft zopas 7 nieuwe bestuurders aangesteld. Daarvan zijn er maar liefst 4 een vrouw: Ann Claes (CBO JBC), Nadia Jansen (CEO Building Group Jansen), Marion Van Zon (algemeen directeur Van Zon) en Eef Possemiers (zaakvoerder HCM Vison, namens de jongerenafdeling) kregen een nieuw mandaat toegewezen. De andere nieuwe bestuurders zijn Luc Driessen (CEO Move Intermodal), Herman Nijns (CEO Randstad Group) en Dominic Stas (algemeen directeur Mediahuis).

Daarnaast werd het mandaat van 3 andere bestuurders verlengd met 4 jaar: Eric Keijers (Grizaco), Marc Maas (Van Hoof & Schreurs) en Karin Van De Velde (Callexcell).

Voorzitter Francis Wanten is blij met de binnengehaalde versterking: “Voka Limburg hield bij zijn keuze voor het bestuur rekening met een constante verjonging, het evenwicht tussen kleine, middelgrote en grote ondernemingen, de verschillende sectoren en de regionale spreiding. Gezien we ongebonden en politiek neutraal zijn, mogen bestuurders ook geen politiek mandaat bekleden. Eén van mijn prioriteiten bij mijn aanstelling als voorzitter was de vervrouwelijking van onze bestuursorganen. We zijn er nog niet, maar we zetten de weg naar vervrouwelijking stelselmatig verder. Vandaar dat nu al vier van de zeven nieuwe bestuurders vrouwen zijn.”