In vergelijking met het laatste kwartaal van 2015, zijn de positieve verwachtingen over het begin van 2016 enigszins getemperd. Dat blijkt uit de bevraging Polsslag Ondernemend Limburg (POL) die Unizo Limburg en VKW Limburg ieder kwartaal organiseren bij hun leden. Toch blijft het vertrouwen in de toekomst groot, maar van conjuncturele euforie is geen sprake.

unizo en vkw limburgNiettemin tonen de POL-cijfers aan dat 2015 over het geheel genomen het beste jaar was sinds 2007. Uit de bevraging blijkt bovendien dat bijna helft de Limburgse bedrijven ervan overtuigd is dat 2016 nog beter zal worden. Slechts 15 procent verwacht een minder goed jaar. Bijna 1 op de 3 Limburgse bedrijven plant dan ook in het komende jaar aanwervingen te doen.

Bart Lodewyckx, directeur Unizo Limburg: “Het volledig jaar 2015 wordt positief geëvalueerd. We zien bij onze ondernemers vooral opnieuw veel goesting om te ondernemen, te investeren en aan te werven. Dat gebeurt weliswaar voorzichtig, maar we merken toch een verbetering van het ondernemersvertrouwen in vergelijking met de crisisjaren die achter ons liggen. Dat heeft niet in het minst te maken met de tax shift, de eerste keer dat er door de regering echt werk is gemaakt van een loonkostenverlaging. Dat helpt om groei te realiseren.”

Jos Stalmans, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg vult aan: “Onze boodschap is om nu niet te verslappen en verder door te gaan op deze weg. Er moet nog écht werk worden gemaakt van een aantal handicaps waar onze bedrijven mee kampen, zoals een flexibelere arbeidsmarkt, drastische administratieve vereenvoudiging en fiscale vereenvoudiging. En niet in het minst: investeren in tastbare infrastructuur om eindelijk die mobiliteit weer vlot te krijgen.”