Nyrstar Belgium heeft van de Limburgse deputatie een vergunning gekregen om enerzijds de zinkfabriek van Balen en Lommel te mogen verderzetten en anderzijds het stort in Lommel, bestemd voor assen en slakken, afgegraven grond en ruimingspecie, te mogen exploiteren. Gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove legt uit: “Op de productiesite wordt er jaarlijks tot 290.000 ton zink geproduceerd. Aangezien deze grotendeels op het grondgebied Antwerpen gesitueerd is, moet ook de deputatie van die provincie nog akkoord gaan.”

Ludwig VandenhoveHet tweede dossier, met name het stort van Lommel, strekt zich uit over 27 ha. “Er worden restfracties ondergebracht van het fabrieksterrein van Nyrstar Balen/Lommel en Overpelt, alsook van de hele regio van de Noorderkempen,” aldus Vandenhove. “De drainage en folie die normaal voor zo’n stort nodig is, heeft Nyrstar niet. Daarom moest milieuminister Joke Schauvliege eerst een afwijking toestaan. Nu die er is, heeft ook de provincie het licht op groen gezet.”

De vergunningen worden verleend voor een termijn van 20 jaar.