Betonproducent Casters heeft dan toch een vergunning gekregen voor de bouw van een tijdelijke installatie in het centrum van Hasselt. De productie-unit moet dienen beton aan te leveren voor het prestigieuze woon- en winkelcomplex Quartier Bleu. “Hierdoor zullen er veel transporten door het stadscentrum vermeden worden”, aldus gedeputeerde van Leefmilieu, Ludwig Vandenhove. “Het zand en de keizel worden via het water aangevoerd. We zorgen er bovendien voor dat de hinder door stof, lawaai en trillingen beperkt blijft.”

De Limburgse deputatie heeft eveneens de milieuvergunningsaanvraag goedgekeurd van nv VanDrie België, de exploitant van het slachthuis in Hasselt. Daarmee mag voor een beperkte termijn van 3 jaar verdergewerkt worden.

Minder goed nieuws was er voor het recreatiedomein Heidestrand in Zonhoven, dat na een weigering van de milieuvergunning, ook in beroep bot vangt voor de verdere exploitatie. Ludwig Vandenhove zegt dat dat het domein mogelijk een aantasting van Europees habitat-gebied inhoudt en er bovendien stedebouwkundige overtredingen in natuurgebied zijn gebeurd. Onlangs werd trouwens ook de vergunning voor de Blauwe Meer in Lommel geweigerd.