Na amper 1 koopdag is 75 procent van het 5ha tellende industriegebied Op ’t Reeck II in Riemst al verkocht. De uitbreiding wordt samen met privépartner R-Park ontwikkeld (PPS), en die kan de vraag nauwelijks bijhouden. Verwacht wordt dat de resterende percelen snel de deur uit zullen zijn. Er is plaats voor 20 bedrijven.

“De bedrijven die al ingeschreven hebben, kregen voorrang omdat ze aan een herlokalisering toe waren,” legt burgemeester Mark Vos uit. “Ze waren zelf vragende partij omdat ze willen groeien en daar op de huidige locatie in agrarisch gebied of kortbij woonzones, niet de mogelijkheid in zagen. Vandaar dat we in de eerste plaats willen inspelen op de noden van deze ondernemers en hopen dat zij in hun nieuwe gebouw ook een stimulans voor de tewerkstelling kunnen betekenen.”

Eerstdaags wordt gestart met de aanleg van de wegenis in de nieuwe zone.