Hilde Baerten, directeur van VDAB Limburg, kan niet lachen met de uithaal van ACV-voorzitter Jean Vranken over het “veelvuldige misbruik van het IBO-statuut”. De Individuele Beroeps Opleiding is een manier om vooral jongeren maximaal 6 maanden op te leiden in het bedrijf, met de bedoeling om daarna over te gaan naar een vast contract. De onderneming krijgt een flinke korting op de loonkosten aangezien deze werknemers nog niet voor 100% productief zijn. Volgens de vakbond maken bedrijven er vaak misbruik van om tijdelijk goedkope werkkrachten in te huren.

Hilde BaertenDe VDAB is ‘not amused’. “Het is zo dat het gaat om een individuele opleiding, die dus voor iedere werknemer anders is”, aldus Hilde Baerten. “Bij ieder dossier bekijkt iemand van de VDAB samen met de onderneming wat het profiel is van de kandidaat, en wat deze zou moeten kunnen. Aan de hand van die kloof wordt in eer en geweten een uitgebreid opleidingsplan opgesteld, uit te voeren in de termijn die we nodig achten. Dit wordt door de VDAB goed opgevolgd en bijgestuurd waar nodig. Het is slechts in heel uitzonderlijke gevallen dat het bedrijf niet ernstig bezig is met de uitvoering van het opleidingsplan. En dan volgt bijna altijd een bijsturing. Op de 2.350 IBO-dossiers die we jaarlijks goedkeuren, is de kans dat het fout loopt bijzonder klein.”

80% naar vaste job
Hilde Baerten haalt er meteen enkele cijfers bij: “In zo’n 80 procent van de dossiers leidt de IBO tot duurzame tewerkstelling (vast contract). Meer dan 70 procent van de IBO’ers is tevreden tot zeer tevreden over de formule. IBO mist zijn effect dus niet, zeker niet in de doelgroep van kortgeschoolde jongeren. Want het zijn vooral -25 jarigen die er gebruik van maken. Bijna 90 procent heeft maximaal een diploma van hoger secundair onderwijs. Het is dus een heel sterk product dat deze commotie niet verdient,” besluit de directeur.

“Geen sprake van misbruik”
En ook Unizo-Limburg is het oneens met de kritiek van het ACV. “Deze opleidingstrajecten zijn een ideale hefboom om werkzoekenden in te schakelen in reguliere jobs,” zegt directeur Bart Lodewyckx. “Het is niet gepast dat het ACV van leer trekt tegen een systeem dat door alle sociale partners geprezen wordt. Zeker niet op een moment dat de onze economie nog sputtert en extra banen meer dan welkom zijn. Kritiek die dan ook nog gebaseerd lijkt op enkele uitzonderlijke gevallen… De consulenten van de VDAB zijn het best geplaatst om elk dossier te beoordelen. Van misbruik is volgens ons geen sprake.”