Werknemers met een syndicale opdracht zouden hier in 2011 gemiddeld 28 dagen per jaar aan hebben besteed. Dat blijkt uit een onderzoek bij meer dan 350 bedrijven door hr-dienstverlener Securex. Er zijn wel grote verschillen: verkozen vertegenwoordigers in het preventiecomité en de ondernemingsraad hebben zo’n 19 dagen per jaar nodig. Door de vakbond aangeduide afgevaardigden (dus zonder verkozen functie) spenderen gemiddeld 34 dagen (als hier met de bedrijfsleiding afspraken over gemaakt zijn) tot 61 dagen (als er geen afspraken gelden). In 6 op de 10 bedrijven is op voorhand niet vastgelegd hoeveel tijd aan syndicaal werk mag besteed worden, wat tot discussie kan leiden, stelt Securex. In ondernemingen die geen afspraken over de ‘nodige tijd’ maken, heerst er beduidend meer onduidelijkheid en een minder gunstig sociaal klimaat (77%) dan in ondernemingen die dat wel doen (28%). Ruim 55% van de grote ondernemingen met 200 werknemers of meer registreert de syndicale tijd om te checken of de afspraken worden nagekomen. Bij de kmo’s doet 35% dat.

Verder zijn er uitschieters van een grotere tijdbesteding door syndicale afgevaardigden in Waalse bedrijven, in kmo’s (tot 50 mensen), heel grote ondernemingen (+ 1000 werknemers), bedrijven actief in de ICT en in de groot- en detailhandel.

Ruim 1/3 van de ondernemingen (37%) heeft minstens één werknemersvertegenwoordiger of vakbondsafgevaardigde die zijn arbeidstijd volledig aan zijn mandaat besteedt. De aanwezigheid van vrijgestelden beïnvloedt de relatie met de werkgever negatief, stelt Securex vast.

“Dat je bent verkozen, betekent niet dat je zomaar in het bedrijf kan rondlopen als een toerist, zoals sommige werkgevers ons willen doen geloven,” reageert Jo Froyen, provinciaal secretaris van de liberale vakbond ACLVB.

K.Me/G.C.