Het is niet duidelijk of de cao-onderhandelingen bij Ducatt deze week nog afgerond raken. De bonden ACV en ABVV eisen dat de medewerkers de gevraagde looninlevering kunnen recupereren bij eventueel ontslag, of als het in de toekomst beter gaat met het bedrijf. “Voor ons is dat een breekpunt,” zegt vakbondssecretaris Jan Staal (ABVV).

ducatt gebouw lommelVakbonden en directie zijn opnieuw aan tafel gaan zitten voor cao-onderhandelingen, waarin een looninlevering van 7% staat. Dat is cruciaal voor de herkapitalisering (en redding) van het bedrijf, en werd in een referendum nochtans door een meerderheid van het personeel goedgekeurd. Maar… “Wij beschouwen het referendum als indicatief, en niet als imperatief,” zegt vakbondsman Jan Staal van de socialistische bond. “Er was om te beginnen al geen groot draagvlak voor de inlevering. Daarom vragen wij bijkomende garanties. Wij willen geen cao die snel-snel tot stand moet komen, dat heeft geen zin. We willen vooral een goede cao. Normaal doen we hier weken over.”

Breekpunt voor de beide vakbonden ACV en ABVV is een ‘money back’-garantie. “Als het bedrijf toch de handdoek moet werpen en sluit of failliet gaat, of als er medewerkers worden ontslagen, dan moeten zij het ingeleverde loon kunnen recupereren,” vindt Staal. “Hetzelfde geldt als het bedrijf straks meer financiële ademruimte heeft.” Bijkomend probleem is de “ongelijke behandeling” tussen arbeiders en bedienden. “Voor de bedienden is een afgeschafte éénmalige premie meegerekend voor de inlevering van 7% bruto, maar voor de arbeiders is dat niet het geval. En dat zorgt voor spanningen op de werkvloer.”