afzonderingBelgische bedrijven hebben vaak een open kantooromgeving en een hoge mate van mobiliteit van de medewerkers, maar die medewerkers hebben een opvallend gebrek aan betrokkenheid. Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek van werkomgevingsspecialist Steelcase, uitgevoerd onder 12.480 kenniswerkers in 17 landen. Werknemers hebben nood aan plekken waar ze zich kunnen afzonderen, focussen en ontspannen.

Met de open inrichting van kantoren staat België wereldwijd op de derde plaats, met 32% volledig open kantoren en 37% die een combinatie zijn van een open structuur en individuele ruimtes. Werken op afstand wordt gestimuleerd in België maar hinkt toch achterop: ongeveer een derde (32%) werkt soms van thuis uit (wereldwijd gemiddelde 36%).

In onze Belgische kantoren zijn nog te weinig plekken waar mensen zich kunnen afzonderen, focussen en ontspannen. Dit is een belangrijk werkpunt. Heel wat werknemers menen dat ze niet voldoende toegang hebben tot private ruimtes (55% zegt dat er geen zijn) en relaxatieruimtes (72% vindt dat er geen voorhanden zijn). Slecht 54 % van de werknemers zegt dat er voldoende ruimtes zijn om zich te concentreren (wereldwijd 66%) en 52% verklaart niet voldoende te beschikken over ruimtes om zich kalm en rustig te voelen (59%).

Welzijn en geluk

Opvallend: België heeft – op Frankrijk na – het laagste aantal heel betrokken werknemers. Slechts 6% beschouwt zichzelf als sterk betrokken bij zijn werkgever en is heel erg tevreden met zijn werkplek (tegenover het gemiddelde van 13%). 37% is niet tevreden over de werkplek en bovendien niet onder de indruk van het management. Slechts 50% van de Belgen vindt dat hun organisatie het beste in hen naar boven brengt (globaal is dat 63%) en slechts 41% meent dat het hen erkent en naar waarde schat (globaal is dat 56%).

Het mooie is dan weer dat Belgen zich gemotiveerd voelen door hun werk (69%  tegenover 68% wereldwijd) en zich optimistisch voelen over hun toekomst in het bedrijf (62% versus 60% wereldwijd).

Veerle De Clerck,  Communicatie Manager  van Steelcase:  “Het is aanmoedigend om te zien hoe België het nieuwe werken – open kantoorstructuren, nomadisch werken en thuiswerken – zo enthousiast adopteert. Tegelijkertijd is het belangrijk te beseffen dat open structuren enkel succesvol zijn wanneer ze volgens een diepgaande analyse voldoende divers ingericht worden, op maat van het bedrijf. Wanneer dergelijke opstellingen gestuurd worden door besparingen en ruimte-optimalisatie – zoals nog te vaak gebeurt in België – zorgen ze vaker voor storing en stress en zijn ze nadelig voor het welzijn. Dat is allicht gedeeltelijk een verklaring voor het feit dat zo weinig Belgen geëngageerd zijn.”

Het volledige rapport kunt u hier downloaden.