Unizo wil nieuw statuut voor student-ondernemers

Vandaag telt ons land 5.089 studenten die daarnaast een eigen onderneming hebben. Dat blijkt uit de cijfers van ADMB Kinderbijslagfonds die Unizo Limburg kon inkijken. Uit een recente rondvraag blijkt dat er nog veel potentieel is, want maar liefst 4 op 10 jongeren van 16 tot 18 jaar denkt aan een eigen zaak. “Er is duidelijk interesse om te ondernemen bij jongeren,” zegt Bart Lodewyckx, directeur van Unizo Limburg. “Een aantal van hen wachten niet tot ze afgestudeerd zijn om met een eigen zaak te starten. Maar vandaag zijn er nog te veel sociale en financiële drempels, die het uitoefenen van een zelfstandige activiteit als student afremmen.” Unizo verwijst daarbij naar de verplichting om sociale bijdragen te betalen en het feit dat ouders de studenten soms niet meer fiscaal ten laste kunnen nemen. De werkgeversorganisatie pleit daarom voor een nieuw statuut van student-ondernemers, met meer soepele voorwaarden. “We moeten de drempels zo laag mogelijk leggen en hen alle kansen geven om van het ondernemerschap te proeven. Na hun studies kunnen ze dan volwaardig instappen als ondernemer,” aldus nog Lodewyckx.

student ondernemerUnizo werkte zelfs eeen concreet voorstel uit. De student-ondernemer met een netto belastbaar inkomen onder 1.439,42 euro moet vandaag geen sociale bijdragen betalen. Unizo wil dit bedrag optrekken naar 6.505,33 euro. Verdient de student ondernemer meer dan 6.815,52 EUR, dan wordt hij beschouwd als een klassieke zelfstandige in hoofdberoep, die de minimumbijdrage moet betalen, en dit berekend op een inkomen van 13.010,66 euro. “Wij willen dat veranderen en geen minimumbijdrage aanrekenen voor studenten die onder de grens van 13.010,66 euro blijven,” aldus Lodewyckx. “Wie tussen 6.505,33 euro en 13.010,66 euro verdient, zal wel het gewone percentage van 21,5% moeten betalen. In ruil daarvoor hebben deze studenten recht op gezondheidszorg en krijgen ze toegang tot een arbeidsongeschiktheidsuitkering bij langdurige ziekte.”

Ten slotte moeten er eenvoudige regels komen om te vermijden dat de ouders de student niet meer fiscaal ten laste kunnen nemen of hun kinderbijslag verliezen. Unizo pleit ervoor om in de sociale zekerheid en de fiscaliteit gelijkaardige inkomensgrenzen te hanteren als bij de bedragen hierboven. “In ieder geval moet er een einde komen aan de discriminatie tussen jobstudenten en student-ondernemers over het fiscaal ten laste blijven,” vindt Lodewyckx. Om fiscaal ten laste te blijven, geldt een inkomensgrens van 3.120 euro (en soms meer). De eerste schijf van 2.600 euro netto belastbaar inkomen die via studentenarbeid wordt verdiend, moet echter niet meegeteld worden, terwijl er bij student-ondernemers naar alle inkomsten gekeken wordt…

Bij StudentStartUP, de organisatie die zich bij Hogeschool PXL en Universiteit Hasselt bezighoudt met het begeleiden van studenten naar een eigen zaak, is men ook vragende partij om het statuut student-ondernemer in die zin aan te passen.