Niet alleen vorige week, maar ook nu zorgen hevige regenbuien en noodweer voor wateroverlast en schade. Ondernemers kunnen op de website www.unizo.be/wateroverlast nagaan welke fiscale en sociale hulp bestaat voor ondernemers die door overstromingen getroffen zijn. Op de website is een checklist beschikbaar met alle noodzakelijke gegevens voor het aanmelden van schade. Unizo verwijst de getroffen ondernemers bovendien naar het Unizo Service Center, waar ze terecht kunnen voor eerstelijnsadvies in verband met opgelopen waterschade. Voor de leden is er ook een gids ‘Eerste sociale en fiscale hulp bij rampen’.

Website

Op www.unizo.be/wateroverlast vinden ondernemers ook een lijst met feiten waarbij het Rampenfonds wel en niet tussenkomt. Zo is er geen tussenkomst mogelijk voor goederen die vallen onder de brandpolis ‘eenvoudige risico’s’. Wordt het noodweer als algemene ramp erkend, dan kan een ondernemer wel een verzoek tot schadeloosstelling indienen bij de Provinciegouverneur. Verder kunnen ondernemers er ook info raadplegen over eventuele liquiditeitsproblemen of uitstel van betaling bij overmacht of onvoorzienbare omstandigheden onafhankelijk van de wil van de zelfstandige ondernemer.

Getroffen land- en tuinbouwers
Voor ‘directe schade’ kunnen land- en tuinbouwers wél terecht bij het Rampenfonds, op voorwaarde dat het noodweer effectief als ramp wordt erkend. In afwachting van deze erkenning komt het erop aan de schade nu al zo snel en exact mogelijk te laten vaststellen en omschrijven door de gemeentelijke schattingscommissie of een expert. Met de checklist, op te vragen via www.unizo.be/overlast , kunnen bedrijven nagaan wat hen te doen staat.

Het Unizo Service Center is te bereiken op 078 35 39 39 of via service@unizo.be.