Universiteit onderzoekt gevolgen Ford-sluiting

Een onderzoeksteam van de Universiteit Maastricht gaat door middel van enquêtes onderzoeken wat de gevolgen van de sluiting van Ford Genk zijn voor de mensen die er vandaag nog werken. De vragenlijsten dienen ingevuld te worden op 3 verschillende tijdstippen, met name deze maand, in januari 2015 en in juli 2015. Door deze momentopnames te vergelijken wil men het sentiment en de praktische gevolgen van de sluiting in kaart brengen. De conclusies moeten een beter beeld geven over de impact die zo’n grootschalige bedrijfssluiting met zich meebrengt. De resultaten kunnen dienen om bij gelijkaardige scenario’s in de toekomst, meer gepaste maatregelen te treffen.

Werknemers die willen participeren, kunnen daarvoor mailen naar: onderzoekgenk@hotmail.com.