Impact, een fusie van de uitzendbedrijven Impact Interim, Top Interim en Maintec België met hoofdzetel in Hasselt, gaat na de bouwvakkers en de poetsvrouwen, nu ook technische profielen als IT’ers, ingenieurs en andere hooggeschoolden uit Roemenië, Polen, Bulgarije, Spanje en andere Europese staten naar hier halen.

Weinig mobiel
“Voor heel wat beroepen is hier in België nog steeds een kwantitatief tekort aan arbeidskrachten,” zegt Eric Dantinne, Managing Director van Impact. “Ofwel wordt het beroep niet meer aangeleerd, ofwel is de uitstroom uit bepaalde studierichtingen te laag. ”Bovendien is soms ook de kwaliteit van de beschikbare arbeidskrachten een probleem. Er zijn wel voldoende werkzoekenden die interesse betonen, maar niet over de juiste ervaring, specifieke kennis of eigenschappen beschikken. Anderen zijn dan weer te weinig mobiel, en willen alleen dicht bij huis werken. Al die factoren samen maakt de vraag naar specifieke profielen groter dan het aanbod. We moeten dus wel in het buitenland op zoek naar verpleegkundigen, machine-operatoren, ingenieurs of informatici.”

Kindergeld
Impact heeft hier speciaal een bedrijfstak voor opgezet. “Dat begint bij onze instroomkantoren die we overal in het buitenland hebben opgericht en daar instaan voor het rekruteren en testen van kandidaten,” aldus Dantinne. “Voor de geselecteerde kandidaten brengen we ook de reis naar ons land, de huisvesting, de bijstand in het juridische en administratieve kluwen en zelfs de sociale opvang, zoals formaliteiten rond verzekeringen, bank, ziekenfonds of kindergeld, in orde. We helpen hen ook om het Nederlands onder de knie te krijgen. Een totaalpakket dus, zodat de tewerkstelling hier probleemloos kan gebeuren.”