Op het Leadership Event dat SIM Belgium (het Limburgse adviesbureau voor groeibedrijven) donderdag samen met de diverse platformen van Made In… organiseerde in het kasteel van Brasschaat, hield Filip Lacquet van Participatiemaatschappij Vlaanderen(PMV) een toespraak over groeifinanciering. “Doordat er zoveel soorten bestaan, zien de bedrijfsleiders door de bomen het bos niet meer,” zei hij. Want wie weet er nu wat Equity Kickers, mezzanine-financiering of senior debt is? “Daarom is het in de eerste plaats belangrijk om te kijken naar het type onderneming, want dit bepaalt de meest geschikte groeifinanciering,” aldus Lacquet. “Het aantal jaren dat ze bestaan, de sector waarin ze actief zijn, de aandeelhoudersstructuur, toekomstvisie of de gehanteerde betalingstermijnen zijn allemaal variabelen die hiervoor bepalend kunnen zijn. Een start-up, een biotechbedrijf of een familiale zaakvoerder die internationale ambities koestert… Het maakt een groot verschil voor de financiering die nodig is.”

sim brasschaatFilip Lacquet had het in zijn toespraak ook over “the valley of death” waar bedrijven doorheen moeten en “the mountain of risk”, die met de financiering van hun parcours gepaard gaat. “Maar”, zo gaf hij ook aan, “het overheidsbedrijf PMV heeft voor alle Vlaamse bedrijven met een goed plan en een goed team ook de juiste oplossingen. Het kan bijvoorbeeld gaan om risicokapitaal dat wordt toegekend in de vorm van aandelen, achtergestelde leningen of een combinatie daarvan. Of om groeifinanciering op maat.” Opties genoeg dus!

Ook de andere sprekers hielden voor een volle zaal, een beklijvend betoog. De foto’s van deze happening kan je terugvinden via deze link.