De nieuwe regels rond onbelast bijklussen stuiten op een golf van protest. Niemand schijnt er echt gelukkig mee te zijn. Ook Bouwunie niet, dat voorstelt om het bijklussen in de bouw te verbieden. “En als dat niet kan moeten werknemers van bouwbedrijven elke maand voor 500 euro lastenvrij kunnen werken bij hun eigen werkgever”, vindt Davy Maesen van Bouwunie Limburg.

“De bouwsector ervaart voortdurend zware deloyale concurrentie vanuit verschillende hoeken”, weet Maesen. “De kleine zelfstandige aannemer krijgt het daardoor steeds moeilijker om aan normale prijzen te kunnen werken. En nu wenst de regering, voorde tweede maal, een nieuwe vorm van oneerlijke concurrentie te legaliseren, waardoor het voor zelfstandige aannemers nog lastiger wordt om aan de bak te komen.”

Maesen gaat voort: “Eerst was er de deeleconomie. Bouwunie heeft tevergeefs gepleit om de bouwactiviteiten hiervan uit te sluiten. Nu worden de huidige regels zelfs aangepast, waardoor iemand tot 6.000 euro, volledig belastingvrij, inkomsten mag genereren via erkende deelplatformen. Ondertussen gaat de regering nog een stap verder door ook kleine onderhoudswerken aan of rondom de woning toe te laten in het nieuwe systeem van occasionele diensten tussen particulieren, waarbij dezelfde belastingvrije grens van 6.000 euro per jaar zal gelden. Het komt er dus op neer dat bepaalde particulieren die diensten verrichten in de bouwsector, voor 6.000 euro netto, prestaties kunnen leveren. Wij vinden dit niet meer eerlijk en serieus ten aanzien van de zelfstandigen en de kleine kmo’s in de bouwsector.”

Bouwunie wil dus dat de regeling wordt aangepast. “Bij voorkeur worden bouwactiviteiten uitgesloten van het onbelast bijklussen. Als dat niet kan, moeten werknemers van bouwbedrijven ook de mogelijkheid krijgen om elke maand voor 500 euro lastenvrij te werken bij hun eigen werkgever. Lastenvrij, zowel voor de werkgever als voor de werknemer.”