De Ford-werknemers weten nog altijd niet precies hoeveel ze zullen overhouden van alle premies en vergoedingen die hen zijn beloofd bij het afsluiten van het sociaal plan. Afgelopen week hebben ze nog eens een berekening gekregen van het bruto-bedrag dat voor iedereen is voorzien.

werk ford genkDit bedraagt all-in (premies, opzeg,…) gemiddeld 70.000 tot 80.000 euro, weet TVL, met voor degenen met de hoogste anciënniteit zelfs pieken tot 120.000 euro. Van die bedragen moeten de RSZ en bedrijfsvoorheffing worden afgetrokken, te verminderen met persoonlijke belastingen en gemeentetaks. De werknemers kunnen nu individueel bij de administratie van Ford of bij hun vakbond langsgaan om te laten berekenen wat ze netto zullen overhouden van hun dienstjaren bij de autobouwer.