Geen redenen tot klagen: onze economie draait op volle toeren. Uit de maandelijkse conjunctuurbarometer van Voka Limburg blijkt zelfs dat er recordwaarden worden opgetekend. Vooral de export en de bouwsector dragen sterk bij om onze conjunctuur naar memorabele hoogten te stuwen.

“De opmars in onze conjunctuur zet zich ongeremd verder sinds juli 2016”, aldus Johann Leten van Voka. “Vorige maand verwachtten we in april een conjunctuurtop van 97.8 indicatorpunten. De meest recente data verplaatsen de top naar deze maand met een recordniveau van 104.71 indicatorpunten. Het is meer dan 15 jaar geleden (maart 2001) dat we nog een vergelijkbaar activiteitsniveau vaststelden. Vanaf het begin van het derde kwartaal verwachten we nog steeds een lichte terugval, die weliswaar beperkt blijft tot 98.32 indicatorpunten.”

Naast de export en de (vooral residentiële) nieuwbouw, zijn er gematigd positieve signalen van de toeristische sector (status quo) en de werkloosheid (10% onder niveau van vorig jaar). De automobielsector daarentegen duikt qua totaal aantal inschrijvingen wel onder het niveau van dezelfde periode vorig jaar.

“De voorbije maanden waren we telkens voorzichtig positief dat de neerwaartse knik in onze conjunctuur telkens werd uitgesteld, maar vandaag kunnen we echt wel positief zijn. De Limburgse conjunctuur bereikt een record dat in meer dan 15 jaar niet meer is gehaald. Vooral de sterke exportcijfers zetten de sterke eigenschappen van onze Limburgse ondernemers in de kijker.”