Tijdelijke vergunning voor Overpelts afvalbedrijf

Het Limburgse provinciebestuur heeft beslist een tijdelijke milieuvergunning toe te kennen aan nv Renovius in Overpelt. Het bedrijf mag onder strikte voorwaarden het ingezamelde huisvuil sorteren, opslaan en afvoeren naar erkende verwerkingsinstallaties. Het gaat om een nieuwe methode, die gedurende 2 jaar mag getest worden.

“Het gaat om een aanvraag voor de uitbreiding en wijziging van een vergunde composteerinstallatie,” licht bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandehove toe. “De gemeente Overpelt heeft een negatief advies gegeven omwille van klachten over geurhinder bij het bedrijf. De provinciale vergunningencommissie heeft wel positief geadviseerd, mits aan een aantal strikte voorwaarden wordt voldaan. Daar gaan wij in mee. Zo mag er per dag maximaal zo’n 21 ton afval worden aangevoerd, moeten volle containers direct het bedrijfsterrein afgedekt verlaten, moet de sorteerhal dagelijks gereinigd worden, enzovoort.

Over 2 jaar zal dan blijken over Renovius de activiteiten kan verderzetten.