“Koppelverkoop van financiële diensten.” Zo luidt de aanklacht van consumentenorganisatie Test-Aankoop tegen de verzekeringsmaatschappij Ethias, met Vlaamse hoofdzetel in Hasselt. Die heeft de prijzen van de bijstandsverzekering fors verhoogd (met 45% en meer) voor klanten die maar één verzekering bij Ethias hebben. De laagste prijzen worden voortaan voorbehouden voor klanten die met hun hele portefeuille bij ons zitten, is de redenering van Ethias. Maar volgens Test-Aankoop overtreedt de verzekeraar daarmee de Wet voor Marktpraktijken en Consumentenbescherming. “Het verkrijgen van een voordeel voor een financiële dienst mag niet afhankelijk gesteld worden van het verkrijgen van een andere financiële dienst,” zegt Ivo Mechels van Test-Aankoop.

Ethias wordt nu in gebreke gesteld. Test-Aankoop eist voor de rechtbank een dwangsom van 25.000 euro per dag dat de tariefverhoging voor de betrokken klanten wordt aangehouden.