Connect, de groep voor elektronica-assemblage waarin onder meer Huub Baren, Luc Switten, LRM en publieke aandeelhouders participeren, heeft 2011 afgesloten met een omzet van 148,2 miljoen euro. Dat is een toename van 11 procent. De bruto marge steeg eveneens, volgens Connect door een betere productmix en kostenbeheersing. Het bedrijfsresultaat (van de voortgezette activiteiten) verbeterde: van een verlies van 1,1 miljoen euro in 2010, werd nu een winst van 3,7 miljoen geboekt.

Luc Switten

“Na de moeilijke jaren 2009, met de verkoop van onze automatisatie-afdeling (IPTE), en 2010, waarin we te kampen hadden met componententekorten, zijn we tevreden met de resultaten van 2011,” zegt CEO Luc Switten. “De gerealiseerde omzet en het netto resultaat zijn binnen de verwachtingen.”

Het huidige economische klimaat maakt het moeilijk om een duidelijk verwachtingspatroon voor 2012 vast te leggen. “We zijn als onderaannemer sterk afhankelijk van de algemene evolutie van onze klanten en kunnen zelf geen volumetoenames forceren,” aldus Switten. “Enerzijds zijn we wel sterk positief over onze positie bij bestaande klanten en het verwerven van nieuwe klanten. Maar anderzijds zijn de algemene economische vooruitzichten bedrukt.”