Volgende dinsdag zal de UHasselt officieel de nieuwe eredoctoraten uitreiken. Als thema is gekozen voor mensen die dichtbij en ver weg voorlopers zijn in innovatie voor economische doeleinden. De meest gekende die de prestigieuze erkenning krijgt, is Stijn Bijnens, CEO van investeringsmaatschappij LRM. Daarnaast worden 2 internationale economen gelauwerd: de Italiaans-Amerikaanse Mariana Mazzucato en de Deen Morten Bennedsen.

“Onze nieuwe eredoctoren dwingen ons om na te denken over de verandering van het innovatieproces”, zegt rector Luc De Schepper. “In disruptieve tijden als deze, waarin vernieuwingen elkaar in snel tempo opvolgen, is hun werk relevanter dan ooit.”

Waarom Stijn Bijnens? “Hij incarneert het durfkapitaal én de overheid: als algemeen directeur van LRM investeert hij via overheidskapitaal in infrastructuur, onderzoek, onderwijs én in risicovolle privéondernemingen. Een geslaagde combinatie, zo blijkt in Limburg. Want dat de sociale en economische ruggengraat van deze provincie na de mijnsluiting en de sluiting van Ford Genk niet geknapt is, is onder meer zijn verdienste én die van LRM.”

De tweede ere-doctor is Mariana Mazzucato, hoogleraar innovatie-economie. Ze maakte vooral naam met haar boek ‘The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths’, waarin ze argumenteert en illustreert hoe belangrijk een investerende, innoverende overheid is voor een slimme en duurzame groei. Met haar boek doorprikt ze de mythe van een bureaucratische overheid versus een dynamische, innovatieve privésector.

Tot slot wordt Morten Bennedsen, verbonden aan het INSEAD, genomineerd. Hij focust in zijn onderzoek op het familiaal kapitaal en de familie-onderneming. Volgens Bennedsen slagen grote én kleine familiale ondernemingen erin om op eigen kracht bij te dragen aan duurzame groei door (risicovolle) investeringen en innovatie. Daarmee doorbreekt hij het vaak nog gangbare beeld – ‘behoudsgezind’ en ‘risico-avers’ – over familiale bedrijven.