Los van alle wetenschappelijke voorspellingen, is het buikgevoel van de Limburgse ondernemer ook een goede waardemeter om de evolutie van de conjunctuur in te schatten. Ruben Peumans van Asap, denkt alvast dat het goede kant uitgaat. “We stellen zelf een stijging van onze uitzendactiviteiten vast van 14% in de eerste jaarhelft,” zegt hij. “Dit is vooral te wijten aan de toegenomen economische activiteit bij onze klanten. We beschouwen dit dan ook als een teken dat de conjunctuur aantrekt. Hetzelfde geldt voor onze selectie-opdrachten. Die zijn ook met 14% gestegen.”

Ruben PeumansWat de cijfers eveneens beïnvloedt (hetzij slechts beperkt), is het effect van het eenheidsstatuut. Door de langere opzegtermijnen van arbeiders, worden deze minder snel vast in dienst genomen. “Dat effect speelt mee in de hogere uitzendcijfers, maar zeker niet de mate dat wij het hadden verwacht,” aldus Peumans.