Sterke bouw compenseert onze lagere export

Nadat eerder deze week Unizo en Graydon hadden vastgesteld dat het aantal starters in Limburg vorig jaar spectaculair is toegenomen, merkt Voka Limburg op dat die trend zich ook in de voorbije maanden sterk heeft doorgezet. Vorige maand alleen al telde Johann Leten 631 starters, het hoogste aantal sinds 2010.

Een goed teken. En toch kleurt de Voka-bril niet helemaal roze. De totale economische prognose voor de komende maanden wijst op een stagnatie, die na een periode van licht herstel, in maart helemaal afvlakte. De export zakte terug, maar de bouw en de autosector deden het wel goed.

zelfvertrouwen“Limburg is bij uitstek een exportprovincie,” aldus Johann Leten. “Wanneer de export dus iets minder draait, heeft dit meteen een impact op onze economie. Daar tegenover staat de bouwsector die steeds meer begint aan te trekken. In die mate zelfs dat het de stimulerende rol van de export zou kunnen overnemen. En ook het hoge aantal starters is zeer positief.” Leten blaast dus warm en koud. “Sommige sectoren doen het goed, andere minder. Totaal som is bijgevolg een periode van stagnatie. Belangrijker op dit moment is dan ook het ondernemersvertrouwen. En dat is voor de derde maand op rij positief. Zolang we de goede moed er in houden, is het slechts een kwestie van tijd om opnieuw in stijgende lijn te gaan.”