De Genkse schrootverwerker Stelimet moet nauwer toezien op de uitstoot van pcb’s en dioxines. Als er over 12 maanden geen duidelijk rapport ligt met maatregelen om de vervuiling te meten en te reduceren, wordt de vergunning ingetrokken. Dat heeft de Limburgse deputatie beslist.

“We hebben de milieuvoorwaarden bijgesteld van de omgevingsvergunning die Stelimet nodig heeft voor de opslag en mechanische behandeling van schroot en voertuigwrakken in Genk”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu, Ludwig Vandenhove. “Dit is gebeurd na een controle van de afdeling Handhaving, waarbij is vastgesteld dat Stelimet niet beschikt over een gecertificeerd milieuzorgsysteem. Er moet nu een audit gebeuren die nagaat of alle preventieve maatregelen tegen verontreiniging zijn genomen. Een bijzondere aandacht moet gaan naar de uitstoot van pcb’s en dioxines, aangezien de Vlaamse Milieumaatschappij heeft aangetoond dat in de omgeving van schrootverwerkende bedrijven met een shredderinstallatie, verhoogde concentraties hiervan worden gemeten.” De shredder van Stelimet kan 75 ton per dag de baas.