Goed nieuws uit startersland. Het aantal ondernemers dat er durft voor te gaan, is in 2016 fenomenaal gestegen. In 2016 schoten in Limburg welgeteld 6.437 ondernemers uit de startblokken. Limburg kent hiermee een stijging van 9,75%, het meest uitgesproken van heel Vlaanderen, waar het gemiddelde op +7,22% ligt. Dat blijkt uit de Startersatlas 2017, die door ondernemersorganisatie Unizo, Graydon en UCM werd voorgesteld. Tussen 2014 en 2015 kende Limburg nog de kleinste toename van alle Vlaamse provincies (+1,9%).

Ook het afgelopen jaar bleef de dienstensector het meest populair bij starters, vooral de zakelijke diensten (8.829 starters) en immobiliën (7.660 starters). De tweede grootste groep wordt gevormd door de vrije beroepers, waarvan meer dan 2 op de 3 in een medisch beroep actief is. Daarna volgen de bouwsector en de detailhandel.

Van alle nieuw opgerichte ondernemingen in Limburg in 2012, is vijf jaar later (begin 2017) nog 67,64% actief. Concreet betekent dit dat van de 5.506 opgestarte ondernemingen in 2012, er begin 2017 nog 3.724 actief zijn. 1.782 Limburgse ondernemingen (32,36%) overleefden de eerste vijf jaren dus niet.

Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van Unizo Limburg: “Het toenemend aantal starters is een goeie graadmeter voor de algemene stemming en het vertrouwen in de toekomst bij de ondernemers. Meer starters betekent meer optimisme, opnieuw meer vertrouwen in de toekomst. De crisissfeer klaart duidelijk op. En die opklaring wordt op haar beurt opnieuw versterkt door de vele nieuwe ondernemers, die zich volop smijten en investeren in onze economie. Het cumulatoreffect doet zijn werk. Wat neerkomt op meer welvaart, meer jobs, meer aanbod, meer leven in de brouwerij. Toch is dit niet het moment om achterover te leunen. We moeten het imago van ondernemers verder verbeteren, de lasten voor ondernemers moeten omlaag, in het bijzonder de vennootschapsbelasting, we blijven hameren op minder rompslomp. En we moeten evolueren naar een sociaal vangnet dat gelijk is voor iedereen, ook voor ondernemers.”